Digital identitet, internetstrategi och sökmarknadsföring – Håkan Persson

Hej jag heter Håkan Persson. Din Internetstrategi och digitala identitet blir allt viktigare för att lyckas med att få ut bästa möjliga av din Internetnärvaro. Sökmarknadsföring, där sökmotoroptimering och sökmotorannonsering ingår, är en förutsättning för nå ut till den målgrupp som söker efter dina varor och tjänster. Med social media kan du engagera andra och föra dialog med de som intresserar sig av dig, det du eventuellt producerar och din verksamhet. Det gäller att hitta en balans i satsningen och lägga resurserna på rätt saker så att du får bästa möjliga avkastning på din investering. Det är inte detsamma som att ta den enkla vägen. Det finns många fallgropar och även oanade möjligheter.

Jag arbetar även med webbutveckling och har nyligen bland annat publicerat en ny webbplats till Torterolo & Re säkerhetsdörrar och UW-ELAST, en ledande tillverkare av olika slags polyuretan.

Internet skiljer sig ganska mycket åt från hur det såg ut för tio år sedan. Ändå agerar många företag och organisationer på samma sätt nu som då, som om utvecklingen stått stilla. Varför vårdar de inte sitt varumärke med att skapa en genomtänkt digital identitet? En av de allra främsta orsakerna är att många är för försiktiga i sin Internetsatsning, vilket i sin tur leder till uteblivna resultat och ännu större försiktighet. Företag har olika förutsättningar att ”lyckas” på Internet. Det finns skillnader som beror på bransch och målgrupp. Ett företag i en snäv och nischad bransch som säljer till andra företag kan med ganska små medel nå sin målgrupp, medans ett företag som säljer till privatkonsumenter i en konkurrensutsatt bransch måste vara beredd att satsa avsevärt mer för att nå resultat överhuvudtaget.

Genom att inte kasta sig in i en Internetsatsning utan istället satsa på att analysera möjligheterna och vad som krävs så ökar chansen att lyckas och framförallt så minskar risken att misslyckas. Din digitala identitet blir ditt varumärke på nätet och det är liksom andra varumärken något som måste byggas upp. Tidigare, vid traditionellt varumärkesbyggande, fanns det främst två alternativ. Det ena var att under lång tid, med hårt arbete och bra resultat som verktyg, bygga upp sitt varumärke. Det andra var att med dyra reklamkampanjer snabba på uppbyggnadsprocessen. I och med Internet finns helt andra möjligheter tillgängliga, som istället för största kassan är beroende av kunskap och lite tur. Fortfarande är en av insatserna för att lyckas hårt arbete.

Ta ett helhetsgrepp om digitala medier

Hur mycket ska vi satsa på vår webbplats? Hur tredubblar vi trafiken? Hur når vi rätt målgrupp? Hur fördubblar vi vår omsättning med e-handel? Hur konverterar vi besökare till kunder? Hur marknadsför vi vår hemsida? Är vår hemsida tillräckligt bra? Hur blir vi bättre än våra konkurrenter?

 

Har du alla svar så är chansen stor att du redan idag har en digital strategi. Om inte allt är kristallklart så är det värt att satsa en stund av din tid och framöver se din Internetsatsning som del av företagets övriga strategiska marknadsföring.

Att driftsätta en webbplats

Oavsett vilken budget du har för att bygga upp och marknadsföra webbplatsen är det viktigt att du känner till processen. För större webbplatser kräver nedanstående punkter mer omfattande insatser med grundlig dokumentation, medans det för små webbplatser kanske räcker med anteckningar.

De olika stegen, som i vissa fall överlappar varandra, kan sammanfattas med:

 1. 1.) Behovsanalys -Varför vill du ha en hemsida?
 2. 2.) Formulering av strategi och kravspecifikation 
  -Hur målen ska uppnås och beskrivning av funktioner
 3. 3.) Produktionsprocess och publicering
  -Producera webbplatsen med hänsyn till företagets grafiska profil och upprättade krav
 4. 4.) Uppföljning och värdering genom återkoppling till kravspecifikationen
  -Fungerar webbplatsen och uppnås målen?
 5. 5.) Marknadsföra webbplatsen
  -Viralt, annonsering i trycksaker och på Internet, sociala medier sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring.

Senast uppdaterad avHåkan Persson / 2010-01-19 / 2010-02-22/ 2010-10 29 / 2011-12-12 / 2012-09-15